yara-logo

Kompostering

Løsninger for lukt fra kompostering

Lukt fra kompostering kan være en utfordring. Spesielt kompostering av matavfall. Når avfallet ankommer kan det være gjæret og meget surt. Lukten består av store mengder VFA(Flyktige organiske syrer). Når komposteringen pågår skjer det gradvis en overgang til det alkaliske området der det produseres store mengder ammoniakk.

Et MT-Biobed filter kan benyttes for disse gassene, men det krever normalt en forrensing med MT-Scrubber før MT-Biobed for å rense ammoniakk.

Et kullfilter renser meget effektivt VOC komponentene i surt avfall. Ammoniakk slipper relativt lett gjennom et kullfilter. Kombinerer man MT-Scrubber med MT-Carbon vil man få effektiv rensing både i det sure og det alkaliske regimet.

Det kan være god økonomi i å bruke en MT-Photox for å regenerere kullfilteret.

ring knapp hjem knapp epost knapp

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om lukt og luktrensing!
 Kontakt oss så hjelper vi deg med gode råd og en optimal løsning.

Følg oss på: Miljø-Teknologi på Facebook Miljø-Teknologi på LinkedIn

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
N-3740
Skien
Norge

Postadresse:
P.O.Box 2558
N-3702 Skien
Norge