yara-logo

Lukt

Hva er lukt?

Lukt er en sans. Det er en sans som reagerer på kjemikalier. Lukt er den opplevelsen vi får når kjemikalier detekteres i nesen. I vitenskapelig litteratur er det beskrevet "noen tusen" lukter. Det har vært hevdet at vi kan detektere over 10.000 ulike lukter. Enkelte forskere hevder at luktesansen har "uendelig" oppløsning. Hele 2% av menneskenes gener er dedikert luktesansen. Det kan tyde på at sansen er biologisk svært viktig.

Hvilke rolle spiller lukt?

Lukt er viktig. Luktesansen henger sammen med våre følelser. Det er årsaken til at parfyme har blitt en så stor industri. Vi har to luktorganer i nesen. Det ene ser ut til å kun lese lukter fra andre mennesker. Lukt kan ha betydning for vårt valg av partner. Det er mulig vi kan kommuniserer følelser via lukt. Vi er spesielt følsomme for lukter som kommer fra bedervet mat. Dette ser ut til å være medfødt . Nyfødte barn reagerer negativt på lukter fra dårlig mat.

Det er også enkelte som hevder at lukt spiller en viktig rolle for hukommelsen. Luktinntrykk huskes bedre enn andre sanseinntrykk. Og ofte dukker minner opp når man kjenner spesielle lukter.

Hvilke stoffer lukter?

For at et stoff skal lukte må det være flyktig slik at det kan nå frem til nesen. Videre må stoffet ha en viss løselighet i fett slik at det kan transporteres gjennom membranene i nesen. Flyktighet henger sammen med størrelse på molekylene. Det er slik at store molekyler er mindre flyktige enn små. Men samtidig vet vi at noen av de sterkeste luktstoffer (f.eks musk) er store molekyler. Grensen for hvilke stoffer som kan lukte går ved en molekylvekt på ca 300. Det største kjente molekylet som lukter har en vekt på 296. Trolig er dette knyttet til biologi og ikke kjemi. Grensen er meget skarp. Svært små endringer i molekylvekt fører til at et molekyl ikke lukter. Man vet også at det blant de store molekylene oftere er slik at folk er "blinde" for en lukt. Det tyder på at grensen henger sammen med biologien i reseptorene.

Forskere forsøker å forklare hvorfor enkelte stoffer lukter og andre ikke. Med unntak av de åpenbare kriteriene som flyktighet, størrelse og løselighet i membranene, er det vanskelig å finne mønster. Det finnes flere teorier. Noen diskuterer form på molekyler, andre ser på funksjonelle grupper eller vibrasjoner. Dette er avansert vitenskap. Kort fortalt er det slik at vi ikke vet. Ingen klarer å koble kjemi og lukt på en skikkelig måte.

Hvordan teste lukt?

Lukt er et sanseinntrykk. Det måles best av mennesker. De fleste bruker paneler av trente dommere. I motsetning til hva man ofte tror, kan slike tester gjøres objektive og reproduserbare. Et panel kan med moderate mengder trening analysere luktenheter. Det vil si at de kan måle hvor mye lukt en gassprøve inneholder. Innholdet av luktenheter bestemmes ved at gassprøven fortynnes inntil 50% av panelet ikke lenger kjenner lukt. Ved denne konsentrasjonen er det en luktenhet.

Svært trente paneler kan også beskrive lukt. Det kreves mye trening for å beskrive lukter. Det er dårlig forbindelse mellom luktsenteret og språksenteret i hjernen. Men med trening kan man bli bedre og gjøre deskriptive analyser. Også dette kan gjøres reproduserbart, men slike analyser krever svært mye trening. Svarene man får fra en slik analyse er både påvirket av hvilke dommere som brukes og av vokabularet de har lært. Det er nemlig slik at enkelte stoffer oppleves ulikt fra person til person. Noen beskriver trans-2-hexanal som "grønn" mens andre sier bitre mandler. Her er det snakk om at man virkelig opplever kjemikaliet ulikt, og ikke bare at man bruker andre ord. Det finnes en rekke slike eksempler.

Det er meget viktig å være klar over at trente paneler aldri skal si noe om en lukt er behagelig eller ubehagelig. Slike typer svar krever at man spør et representativt utvalg av befolkningen. Mens et trenet panel kan bestå av 6-12 personer, vil et representativt utvalg ofte kreve mange hundre personer.

Det finner såkalte elektroniske neser. Til tross for navnet kan de ikke lukte.De kan lære å kjenne igjen enkelte lukter. Dermed blir de viktige i f.eks kvalitetskontroll der det er viktig å skille mellom lukten til god og dårlig kvalitet. En ny, fremmed lukt vil derimod ikke kunne analyserers.

Hva skal jeg tenke på hvis jeg får en klage på lukt?

Lukt henger sammen med følelser. Prøv derfor å reagerer raskt, og bruk ressurser på å vise at du tar klagen alvorlig. Folk kan bli meget sinte og emosjonelle av lukt.

Videre er det svært viktig å være klar over at uten trening vil de fleste ha svært store problemer med å beskrive en lukt. Selv om du tror du vet hva naboen snakker om, så er det slett ikke sikkert at det er den lukten du tror.

Det er viktig å handle, og det er viktig å vise at man handler. Vi anbefaler at du gjøre en kartlegging av egne utslipp når klager oppstår. Det kan være en god ide å lage en dagbok sammen med naboene.

Luktanalyser og spredningsmodeller kan være til nytte. Når du vet hvilke kilder som lukter vil en kjemisk analyse være svært nyttig. En slik analyse danner grunnlaget for å velge riktig strategi for luktrensing.

Dessverre er det ofte slik at de samme feilene gjentar seg. Våre erfarene troubleshootere ser ofte de samme problemene hver gang de besøker spesielle typer anlegg. En god start for å løse problemene kan være å kontakt oss. Vi kan hjelpe deg god i gang - eller helst hjelpe deg helt frem til en god løsning og glade naboer.

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om lukt og luktrensing!
 Kontakt oss så hjelper vi deg med gode råd og en optimal løsning.

Følg oss på: Miljø-Teknologi på Facebook Miljø-Teknologi på LinkedIn

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
N-3740
Skien
Norge

Postadresse:
P.O.Box 2558
N-3702 Skien
Norge