yara-logo

MT-Sewox

FordelerMT-Sewox

MT-Sewox hindrer at det dannes H2S i vann og kloakk selv når det ikke er tilgjengelig oksygen. MT-Sewox er hel vannløselig lett å håndtere.  Med riktig mengde MT-Sewox vil man få mindre lukt og korrosjon. H2S er giftig, og MT-Sewox gir bedre arbeidsmiljø og høyere sikkerhet.

 

Virkemåte

Vannløselige nitrater fungerer som alternativ elektronakseptor for mikroorganismer. Forbindelsene blir foretrukket fremfor svovel, og mikoroorganismene produserer ikke H2S.

Størrelser og mengder

MT-Sewox leveres i 25L dunker og 1000L containere. Større kvantiteter kan leveres i bulk.

Egenskaper:

  • Meget effektiv
  • Hindrer at lukt dannes
  • Hindre anaerobe forhold
  • Fjerner H2S
  • Reduserer korrosjon på metall og betong
ring knapp hjem knapp epost knapp

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om lukt og luktrensing!
 Kontakt oss så hjelper vi deg med gode råd og en optimal løsning.

Følg oss på: Miljø-Teknologi på Facebook Miljø-Teknologi på LinkedIn

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
N-3740
Skien
Norge

Postadresse:
P.O.Box 2558
N-3702 Skien
Norge