yara-logo

Renseanlegg

Løsninger for lukt fra renseanlegg

Lukter fra kommunale renseanlegg lar seg normalt meget effektivt rense med en kombinasjon av MT-Photox og MT-Carbon. Unntakene finnes der det er tilslipp fra industri til anlegget. I industrien finner vi oftere at luktene har mer spesiell sammensetning, og det kan være vanskelig å forutse uten undersøkelser.

På slamtøkere og ved kompostering av slam oppstår det av og til høye konsentrasjoner av ammoniakk. Her er en kombinasjon av MT-Scrubber og MT-Carbon et godt valg.

MT-Biobed kan også et godt alternativ for rensing av luft fra renseanlegg. En forutsetning er at det er jevn og passende temperatur på luften, og at det ikke er for mye ammoniakk. I de tilfeller kan man kombinere med en MT-Scrubber før biotrinnet.

På anlegg hvor luften er lite belastet, kan det være tilstrekkelig med rensing i ett trinn. Da bør man spesielt kartlegge avstand til nærmeste nabo. Løsninger med ett trinn kan være MT-Scrubber, MT-Biobed, MT-Carbon eller MT-Photox.

ring knapp hjem knapp epost knapp

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om lukt og luktrensing!
 Kontakt oss så hjelper vi deg med gode råd og en optimal løsning.

Følg oss på: Miljø-Teknologi på Facebook Miljø-Teknologi på LinkedIn

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
N-3740
Skien
Norge

Postadresse:
P.O.Box 2558
N-3702 Skien
Norge