yara-logo

Steking

Løsninger for lukt fra steking

Steking genererer en lang rekke lukter. Flere av disse stoffene har ekstremt lav luktterskel og er helseskadelige. Effektiv rensing av slike stoffer er bra for miljøet og naboene.

MT-Photox renser effektivt lukter fra steking. Spesielt oppnår man god rensing i kombinasjon med MT-Carbon.

I enkelte avgasser fra steking finnes det mye fett og aerosoler som kan renses med en MT-Scrubber. Vi kan også anbefale gode filtre gjennom vårt nettverk av partnere.

ring knapp hjem knapp epost knapp

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om lukt og luktrensing!
 Kontakt oss så hjelper vi deg med gode råd og en optimal løsning.

Følg oss på: Miljø-Teknologi på Facebook Miljø-Teknologi på LinkedIn

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
N-3740
Skien
Norge

Postadresse:
P.O.Box 2558
N-3702 Skien
Norge