yara-logo

Tjenester

luktanalyse


3d-cad

luftanalyse

Luktanalyser

luktanalyse

Luktanalyser kan være en viktig del av arbeidet med å løse et luktproblem. Analysene trente dommere som lukter på gassprøver(organoleptiske analyser), eller man kan gjøre rene kjemiske analyser. Det finnes mange muligheter. Svarene man får er ulike, og brukes til forskjellige formål. Prøveinnsamling, selve analysen og tolking av dataene er avgjørende for at man kan velge en egnet teknologi for å rense lukten sener. Snakk med oss om analyser. Vi hjelper gjerne!

Skreddersydde produkter

3d-cad

Vi designer alle produktene selv. Dimensjonering og tegning gjøres i nær dialog med kundene. For gjøre det enklere å samarbeide om løsninger og design har vi tatt i bruk avanserte 3D CAD programmer for å konstruere og visualisere. På denne måten kan vi sammen finne den konstruksjon og plassering som passer best på akkurat ditt anlegg.

Spredningsmodeller

luftanalyse

Ofte vil myndighetene sette rensekrav som forteller hvor mye det kan lukte hos nærmeste nabo. Dette er krav det kan være vanskelig å forholde seg til. For å dokumentere utslipp er den beste metoden å gjøre en luktanalyse og lage en spredningsmodell over hvordan lukten sprer seg rundt luktkilden. Slike modeller tar hensyn til lokal topografi og metereologiske forhold. Vi kan hjelpe med å gjennomføre slike analyser.

ring knapp hjem knapp epost knapp

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om lukt og luktrensing!
 Kontakt oss så hjelper vi deg med gode råd og en optimal løsning.

Følg oss på: Miljø-Teknologi på Facebook Miljø-Teknologi på LinkedIn

Miljø-Teknologi AS
Rødmyrsvingen 82
N-3740
Skien
Norge

Postadresse:
P.O.Box 2558
N-3702 Skien
Norge